• zastępstwo w sprawach rozwodowych
  • podział majątku
  • opieka na dziećmi, władza rodzicielska i kontakty