• przygotowanie umów o pracę i porozumień
  • opiniowanie i projektowanie umów i wewnętrznych aktów prawnych regulujących prawa pracowników.
  • reprezentacja w sprawach pracowniczych i ubezpieczeń społecznych