• doradztwo i reprezentacja w sprawach przestępstw przeciwko mieniu, obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi.
  • reprezentujemy pokrzywdzonych, podejrzanych, oskarżonych oraz skazanych.