• przygotowujemy i opiniujemy umowy licencyjne i umowy dotyczące przeniesienia majątkowych praw autorskich