• prowadzenie postępowań administracyjnych
  • uzyskiwanie pozwoleń , koncesji i licencji
  • obsługa inwestycji w aspekcie prawa administracyjnego