Prawo cywilne

  • negocjowanie, redagowanie i opiniowanie umów i porozumień cywilnoprawnych
  • dochodzenie należności
  • egzekwowanie i zabezpieczanie prawidłowego wykonania zobowiązań
  • zniesienie współwłasności, podziały majątku.
  • dochodzenie odszkodowań
  • ustanawianie służebności
  • badanie stanu prawnego nieruchomości
  • doradztwo przy sprzedaży nieruchomości
  • nabycie prawa własności przez zasiedzenie
  • prawo spadkowe