Dr Krzysztof Skawiańczyk, adwokat, LL.M, współzałożyciel i partner Skawiańczyk & Stanek Adwokaci i Radcowie Prawni spółka partnerska w Krakowie. Specjalizuje się w prawie gospodarczym handlowym, cywilnym, budowlanym oraz karnym, w szczególności w zakresie przestępstw dotyczących obrotu gospodarczego. W swojej praktyce koncentruje się na obsłudze inwestycji, sporach i doradztwie korporacyjnym, zmianach kapitałowych i restrukturyzacjach spółek, obsłudze prawnej obrotu gospodarczego, dochodzeniu należności. Doradza także jednoosobowym podmiotom gospodarczym i osobom fizycznym. Posiada duże doświadczenie procesowe, w szczególności w zakresie postepowań gospodarczych. Występuje także jako obrońca oskarżonych ale i reprezentuje pokrzywdzonych. W zakresie dalszych jego zainteresowań prawniczych znajdują się porównawcze badania odniesione do prawa USA oraz Republiki Federalnej Niemiec. Autor szeregu publikacji z zakresu zmian kapitałowych w spółkach kapitałowych. Włada biegle językiem niemieckim i angielskim.

E – mail: k.skawianczyk@skawianczyk.eu

Wykształcenie i kariera:

 • 2014 - zakończenie podyplomowych studiów LL.M na The Catholic University of America , the Columbus School of Law, Washington D.C.
 • 2012 - uczestnik studiów podyplomowych LL.M orgaznizowanych przez The Catholic Univeristy of America w Waszyngtonie oraz Uniwersytet Jagielloński, Wydział Prawa i Administracji.
 • 2008 uzyskanie stopnia naukowego doktora nauk prawnych w zakresie prawa gospodarczego prywatnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Tytuł rozprawy doktorskiej : „Podwyższenia kapitału zakładowego w spółce z o.o.” Promotor : prof. hab. Ireneusz Weiss.
 • 2005 – współzałożyciel Skawiańczyk & Stanek Adwokaci i Radcowie Prawni spółka partnerska z siedzibą w Krakowie.
 • 2003 – zdanie egzaminu adwokackiego przeprowadzonego przez Okręgową Radę Adwokacką w Krakowie, wpis na listę adwokatów Izby Adwokackiej w Krakowie po wcześniejszym odbyciu aplikacji adwokackiej w krakowskiej Izbie Adwokackiej.
 • 1997 – 2003 – prawnik zatrudniony w krakowskich kancelariach prawniczych: Labe i wspólnicy s.c., Forystek Góralczyk Rychlicki s.c. oraz w warszawskim oddziale Backer & McKenzie (1998).
 • 1997 – zakończenie studiów na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, obrona pracy magisterskiej „Podwyższenie i obniżenie kapitału zakładowego w spółce z o .o ”.
 • 1994 – 1995 –studia na wydziale Prawa Ruhr – Universität in Bochum w Republice Federalnej Niemiec odbyte w ramach stypendium naukowego przyznanego przez Friedrich – Ebert – Stiftung w Bonn. Prelegent podczas szeregu polsko – niemieckich prawniczych konferencjach naukowych o tematyce z dziedziny prawna gospodarczego (Kraków 1993, Winterberg 1994, Heidelberg 1997) .
 • 1991 – rozpoczęcie studiów na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Publikacje:

 • Podwyższenie i obniżenie kapitału zakładowego w spółce z o .o., Dom Wydawniczy „Ostoja”, 1998 , 1999.
 • Podwyższenie kapitału zakładowego metodą kapitalizacji rezerw, Przegląd Prawa Handlowego, 1999, nr 10,
 • Podwyższenie kapitału zakładowego przez konwersję wierzytelności, cz. I, Monitor Prawniczy, 2000, nr 2 .
 • Podwyższenie kapitału zakładowego przez konwersję wierzytelności, cz. II, Monitor Prawniczy, 2000, nr 3.
 •  Wykonanie obowiązku wypłaty dywidendy a przychód spółki z tytułu nieodpłatnego świadczenia, Monitor Prawniczy, listopad 2001,
 • Prawa dłużnika przechodzą na wierzyciela, Rzeczpospolita, 2 kwietnia 2004 roku.
 • Podwyższenie kapitału zakładowego w spółce z o.o., Wolters Kluwer 2009 Warszawa, monografia.    


Przemysław Stanek, radca prawny, współzałożyciel i partner w Skawiańczyk & Stanek Adwokaci i radcowie Prawni spółka partnerska z siedzibą w Krakowie Specjalizuje się w prawie spółek , prawie cywilnym i administracyjnym. Posiada duże doświadczenie w zakresie redagowania umów inwestycyjnych dla inwestorów zagranicznych w spółkach prawa handlowego, w szczególności w branży telekomunikacyjnej i informatycznej. W dotychczasowej praktyce zawodowej zdobył duże doświadczenie w prowadzeniu procesów sądowych, zwłaszcza w postepowaniach gospodarczych. Z powodzeniem reprezentował przedsiębiorców w postepowaniu upadłościowych i naprawczym. Zajmuje się także obsługą klientów indywidualnych. W trakcie swojej praktyki zawodowej uczestniczył w licznych konferencjach, np. Prawo w praktyce radców prawnych orgaznizowanym przez Centrum Szkolenia Biznesu w Lublinie , Ogólnopolskiej Konferencji „Fuzje i przejęcia kapitałowe” organizowanej przez ELSA ( Cieszyn 2002 ) Włada językiem angielskim.

E – mail: stanek@kancelaria-cracow.pl

 

 • 2005 r- współzałożyciel Skawiańczyk & Stanek Adwokaci i Radcowie Prawni spółka partnerska z siedzibą w Krakowie.
 • 2005 – zakończenie aplikacji radcowskiej, zdanie egzaminu radcowskiego, wpis na listę radców prawnych.
 • 2002 – 2005 – odbył aplikacje radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Katowicach
 • 1998 – 2001 – odbył aplikacje sądową przy Sądzie Okręgowym w Bielsku Białej , która zakończył zdaniem egzaminu sędziowskiego.
 • 1997 – obrona pracy magisterskiej pod tytułem „Prawo do uczciwego procesu w świetle orzecznictwa Europejskiej Komisji Praw Człowieka”
 • 1991 – 1997 studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego